VISUALISERING

T-33 Architekci beskjeftiger seg også med arkitekturfaglige arbeider som modellering, rendering og grafikk knyttet til presentasjon av arkitektur. I denne delen presenterer vi noen av de viktigste prosjekter vi har gjort i de siste årene.